Back

Skoolfonds 2022

Betaalbaar oor 12 maande

Graad RR
R 1 780

Kleuterskool en Laerskool:

1 kind
R 2 940
2 kinders
R 5 330
3 kinders
R 7 500
4 kinders of meer
R 9 490
Die bedrag is maandeliks vooruit betaalbaar oor 12 maande.