Skoolfonds 2018

1 kind
R 1 950
2 kinders
R 3 450
3 kinders
R 4 600
4 kinders of meer
R 5 400
Pre-graad R
R 800
Die bedrag is maandeliks vooruit betaalbaar oor 12 maande.