Skoolfonds 2021

Betaalbaar oor 12 maande

Graad RR
R 1 460

Kleuterskool en Laerskool:

1 kind
R 2 490
2 kinders
R 4 480
3 kinders
R 6 240
4 kinders of meer
R 7 820
Die bedrag is maandeliks vooruit betaalbaar oor 12 maande.