Skoolfonds 2022

Betaalbaar oor 12 maande

Graad RR
R 1 610

Kleuterskool en Laerskool:

1 kind
R 2 680
2 kinders
R 4 850
3 kinders
R 6 800
4 kinders of meer
R 8 570
Die bedrag is maandeliks vooruit betaalbaar oor 12 maande.