Skoolfonds 2019

Betaalbaar oor 12 maande

1 kind
R 2 100
2 kinders
R 3 800
3 kinders
R 5 000
4 kinders of meer
R 5 850
Pre-graad R
R 1 250
Die bedrag is maandeliks vooruit betaalbaar oor 12 maande.