Back

Skoolfonds 2024

Betaalbaar oor 12 maande

Graad RR

R 1 960

Kleuterskool en Laerskool:

1 Kind

R 3 240

2 Kinders

R 5 870

3 Kinders

R 8 150

4 Kinders of meer

R 10 140

Die bedrag is maandeliks vooruit betaalbaar oor 12 maande.