Skoolfonds

Skoolfonds vanaf 1 Januarie 2016 is soos volg:
1 kind
R 1 700
2 kinders
R 3 100
3 kinders
R 4 250
4 kinders
R 5 100
Die bedrag is maandeliks vooruit betaalbaar oor 12 maande.